ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι επενδύσεις αποτελούν τον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και αυξάνουν τη μακρόχρονη γνώση των ελληνικών και διεθνών αγορών ακινήτων.

H Η1 Creators είναι μια εξειδικευμένη, επαγγελματική οργάνωση που παρέχει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών για Έλλληνες και διεθνείς επενδυτές σε ακίνητη περιουσία. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μπορεί να: σας βοηθήσουν στην αποκτήση νέων ακινήτων, στη διαχείρηση υπάρχοντων ακίνητα ή χαρτοφυλακίων ακινήτων και στην οργάνωση κατάλληλης χρηματοδότησης υποθηκών.

Ο κύριος της H1 Creators είναι να βοηθήσει τους πελάτες να επιλέξουν τη σωστή ιδιοκτησία για τους επενδυτικούς τους στόχους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά αυτές τις ιδιότητες της. Οι επενδυτές από διάφορα μέρη του κόσμου θα έχουν διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους, ξεχωριστές παραμέτρους κινδύνου και ποικίλα φορολογικά προβλήματα. Η H1 Creators μπορεί να συμβουλεύσει κάθε πελάτη της και τους νομικούς συμβούλους του, ότι ένα επενδυτικό πρόγραμμα έχει δομηθεί για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη.

Η Η1 Creators εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα σε όλoυς τους τομείςς απόκτησης, διαχείρισης και χρηματοδότησης ακινήτων. Όλες οι πιθανές αγορές εξετάζονται προσεκτικά για να βεβαιωθούν ότι είναι συνεπείς με τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη. Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας μας σε πελάτες μας γίνεται με άκρα εμπιστευτικότητα.