ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η H1 Creators είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον βέλτιστο σχεδιασμό και την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων.  Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ενιαίο, υπεύθυνο σημείο επαφής σε ολόκληρο το έργο. Τόσο οι σχεδιαστές όσο και οι κατασκευαστές είναι μοναδικά τοποθετημένοι στο έργο γεγονός που μεταφράζεται σε συνεχή, αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Η H1 Creators έχει επικεντρώσει τις δυνατότητές της στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη σχεδίαση στον ξενοδοχειακό κλάδο με μεγάλη επιτυχία. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε καθιερωθεί ως σχεδιαστές ξενοδοχείων, οικοδόμοι ξενοδοχείων, γενικοί εργολάβοι και διευθυντές κατασκευών – που συνεργάζονται με μερικούς από τους κορυφαίους φορείς στη χώρα. Η εταιρία μας μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους αρχιτέκτονες ή να παρέχει πλήρεις, εσωτερικές υπηρεσίες σχεδίασης με τα δικά μας αρχιτεκτονικά σχέδια.