ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η H1 Creators είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον βέλτιστο σχεδιασμό και την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων.  Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ενιαίο, υπεύθυνο σημείο επαφής σε ολόκληρο το έργο. Τόσο οι σχεδιαστές όσο και οι κατασκευαστές είναι μοναδικά τοποθετημένοι στο έργο γεγονός που μεταφράζεται σε συνεχή, αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Η H1 Creators έχει επικεντρώσει τις δυνατότητές της στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη σχεδίαση στον ξενοδοχειακό κλάδο με μεγάλη επιτυχία. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε καθιερωθεί ως σχεδιαστές ξενοδοχείων, οικοδόμοι ξενοδοχείων, γενικοί εργολάβοι και διευθυντές κατασκευών – που συνεργάζονται με μερικούς από τους κορυφαίους φορείς στη χώρα. Η εταιρία μας μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους αρχιτέκτονες ή να παρέχει πλήρεις, εσωτερικές υπηρεσίες σχεδίασης με τα δικά μας αρχιτεκτονικά σχέδια.

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι υπηρεσίες ακινήτων που σχετίζονται με την μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των κτιρίων έχουν διαμορφώσει ένα βασικό κομμάτι της εταιρίας μας.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας άμεση πρόσβαση σε μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων ειδικών στελεχών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προκαταρκτικές εργασίες, σχεδιασμό κτιρίων, διαχείριση κατασκευών καθώς και εργασίες εποπτείας και συντήρησης. Η H1 Creators έχει διατελέσει σύμβουλος μηχανικών για πολλαπλούς τύπους κτιριακών έργων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων, ξενοδοχείων, αθλητικών κέντρων, γραφείων, κ.α.

Από τους προκαταρκτικούς ή διαρθρωτικούς σχεδιασμούς για κτίρια και άλλες κατασκευές, μέχρι  και την ανάπτυξη σχεδίων πυρασφάλειας και το σχεδιασμό ποικίλων ακουστικών λύσεων, τα στελέχη της εταιρίας μας έχουν τη γνώση να λύσουν προκλήσεις έργου οποιουδήποτε μεγέθους.

Η εμπειρία στα έργα ακινήτων και η επιστημονική προσέγγιση επιτρέπουν στη εταιρία μας να εγγυάται την παράδοση των έργων εγκαίρως και στον προϋπολογισμό.