ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι υπηρεσίες ακινήτων που σχετίζονται με την μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των κτιρίων έχουν διαμορφώσει ένα βασικό κομμάτι της εταιρίας μας.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας άμεση πρόσβαση σε μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων ειδικών στελεχών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προκαταρκτικές εργασίες, σχεδιασμό κτιρίων, διαχείριση κατασκευών καθώς και εργασίες εποπτείας και συντήρησης. Η H1 Creators έχει διατελέσει σύμβουλος μηχανικών για πολλαπλούς τύπους κτιριακών έργων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων, ξενοδοχείων, αθλητικών κέντρων, γραφείων, κ.α.

Από τους προκαταρκτικούς ή διαρθρωτικούς σχεδιασμούς για κτίρια και άλλες κατασκευές, μέχρι  και την ανάπτυξη σχεδίων πυρασφάλειας και το σχεδιασμό ποικίλων ακουστικών λύσεων, τα στελέχη της εταιρίας μας έχουν τη γνώση να λύσουν προκλήσεις έργου οποιουδήποτε μεγέθους.

Η εμπειρία στα έργα ακινήτων και η επιστημονική προσέγγιση επιτρέπουν στη εταιρία μας να εγγυάται την παράδοση των έργων εγκαίρως και στον προϋπολογισμό.