Γιατί ανακαίνιση και γιατί με την «Η1 CREATORS»;

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να σκεφτεί κάποιος μια ανακαίνιση; Τι χρόνος απαιτείται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; Είναι αυτό αναλογικό των τ.μ. ή της φύσης των χώρων; Πως ειδικά επιλεγμένα υλικά μπορούν να μετατρέψουν τον ιδιωτικό ή επαγγελματικό μας χώρο σε μια καινούργια αρχή; Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις και…

Read article

Renovate… your hotel!

H1 CREATORS has the knowledge, the experience and the ideas for the renovation of your hotel. See how “Regos Resort”  in Neos Marmaras – Chalkidiki, was tranformed in order to upgrade the quality of its hospitality and in order to expect new visitors with additional facilities for ideal holidays. https://www.regosresort.com/

Read article

Ανακαινίζοντας… το δικό σας ξενοδοχείο!

Η Η1 CREATORS έχει την γνώση, την εμπειρία και τις ιδέες για την ανακαίνιση που χρειάζεται το ξενοδοχείο σας. Δείτε πως μεταμορφώθηκε το “Regos Resort” στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της φιλοξενίας του και αναμένοντας τους επισκέπτες με τις επιπλέον παροχές για ιδανικές διακοπές. https://www.regosresort.com/    

Read article