Η οικιστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη την τελευταία δεκαετία

Η δεκαετής κρίση στην Ελλάδα, η πανδημία, οι τάσεις τις αγοράς και οι ανάγκες των ανθρώπων στην σύγχρονη εποχή αποτυπώνονται συχνά μέσα από νούμερα, αλλά κυρίως μέσα από την οικιστική στασιμότητα ή την εξέλιξη. Τίποτα δεν μοιάζει τυχαίο και σίγουρα ο κατασκευαστικός χώρος έχει καταγράψει τις δικές του «πληγές», σε μια προσπάθεια να αναγεννηθεί από…

Read article